รับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานฯ
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ ห้องประชุมโคราชฮอลล์ 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอ เข้าร่วมประชุม