วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ที่ เทอร์มินอล ฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เข้ารับเกียรติบัตรจาก นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา ในโอกาสที่อบจ.นครราชสีมา เป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน ด้านการปราบปราม ด้านป้องกัน และด้านบำบัด ดีเด่น ประจำปี 2566 ในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามพระราชบัญญัติประมวลกฏหมายยาเสพติด ปี 2564