สถานศึกษาปลอดภัย ใส่ใจลดอุบัติเหตุ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ที่ โรงเรียนวัดประชานิมิตร อ.บัวใหญ่ #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ระยะที่ 3” รุ่นที่ 2 สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆเบื้องต้น ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา ให้มีความพร้อมและสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน
โดยมี นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์ ส.อบจ.อ.บัวใหญ่, นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัดฯ, นางสุภิดา ชื่นชมศาสตร์ ผอ.รร.วัดประชานิมิตร, นางสาวกิรษา คลองโป่งเกตุวรา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกิจกรรม
🙏ขอขอบคุณวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นครราชสีมา ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้