รวมเหล่าตัวตึง..อินฟูลเอนเซอร์โคราช รีวิวแหล่งท่องเที่ยวเด็ด ดัง ปัง ผ่านสื่อโซเชียลทุกช่องทาง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่ โรงแรมโคราช โฮเต็ล อ.เมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสำรวจ เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2566 เพื่อนำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเหล่าอินฟูลเอนเซอร์ สำรวจสถานที่ท่องเที่ยว จ.นครราชสีมา และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียให้เกิดความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวยัง จ.นครราชสีมา
โดยมี นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการอบจ., นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด
🙏🏻ขอขอบคุณวิทยากร นส.กัญญาภัทร วราอภิวุฒิ เลขาธิการสมาคมการท่องเที่ยว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และ ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี ผอ.สถาบันวิจัย ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ