วันนี้(22ก.ค.66) อบจ.นครราชสีมา โดย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ ได้ร่วมสนับสนุน บุคลากร พร้อมอุปกรณ์ ช่วยอำนวยการดับเพลิง ระงับเหตุเพลิงไหม้ภายในอู่เชิดชัยอุตสาหกรรม จำกัด ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา เป็นที่เก็บขยะด้านหลังอู่ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ควบคุมเพลิงในวงจำกัดแล้ว โดยมี เทศบาลนครนครราชสีมา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมดำเนินการ