“เล่าเรื่องคุยงานยามเช้า”
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมงาน “เล่าเรื่องคุยงานยามเช้า” จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นการพบปะหารือประสานงานแบบไม่เป็นทางการ และประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน
โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นม. เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดฯ, นพ.สุผล ตติยนันทพร นพ.สสจ.นม. ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ ท่ามกลางบรรยากาศแบบอบอุ่น