🧯สถานศึกษาปลอดภัย ใส่ใจลดอุบัติเหตุ 🔥
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ หอประชุมโรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อ.ด่านขุนทด #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัดอบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ระยะที่ 3” รุ่นที่ 8 พร้อมทั้งซักซ้อมการอพยพหนีไฟ สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆเบื้องต้น ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา ให้มีความพร้อมและสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 305 คน
โดยมี นางสาววาสนา พรศิวกุลวงศ์ ผอ.รร.มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ, นางสาวกิรษา คลองโป่งเกตุวรา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกิจกรรม
🙏ขอขอบคุณวิทยากรจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นครราชสีมา มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้