“อบจ.โคราช ยินดีต้อนรับ”
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่ห้องรวงผึ้ง สำนักงาน อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการใหม่และข้าราชกาโอนย้าย ในสังกัดนครราชสีมา จำนวน 25 คน
เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน
โดยมี นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัดองค์ อบจ. , นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม