วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566
สำนักช่างได้จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงาน เพื่อทำการซ่อมแซมถนนที่มีการชำรุดให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม ด้วยการใช้ยางมะตอย ณ บริเวณถนนสายทาง นม.ถ.1-01219 ทางแยก ทล.2-บ.ยองแยง อ.เมือง จ.นครราชสีมา