พัฒนาทักษะประชาชน ดูแลสุขภาพตนเองและชุมชน
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้พี่น้องได้เรียนรู้ทักษะการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรจากธรรมชาติ การปลูกพืชสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพรในชุมชน ให้นำไปพัฒนาในการทำงานด้านสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคตต่อไปได้ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 220 คน
โดยมี นางพัชราวรรณ นรากิจพงศ์ ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง, นายสุรพจน์ นรากิจพงศ์ นายก อบต.แก้งสนามนาง, ผอ.รพ.สต เขตอ.แก้งสนามนาง, เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อ.แก้งสนามนาง และอสม. เข้าร่วม
ขอขอบคุณวิทยากรจาก สาธารณสุขอำเภอแก้งสนามนาง และเทศบาลตำบลบึงสำโรง