วันนี้(22 สค.66) เวลา 11.00 น.
นายธีระชัย เทพนอก ผู้อำนวยการสำนักช่าง ประธานกรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจ้าง พร้อมด้วย นายวีระพล ขอใบกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ร่วมตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.04201 บ้านโนนปอแดง – บ้านโนนเต็ง ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2,085 เมตร งบประมาณ 7,240,000 บาท