สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ ห้องรวงผึ้ง อบจ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อประเมินพิจารณาวิสัยทัศน์และคุณสมบัติบุคคลข้าราชการในสังกัด โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นม., นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นม., น.ส.กษิรา อณวัชวณิช เลขานุการนายก อบจ.นม. พร้อมด้วยนายวุฒิชัย วงศ์ปัญโญ ปลัด อบจ. นม., นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม