ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาฯ ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนสิงหาคม
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัด #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนสิงหาคม โดยมีการต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งในจังหวัด พร้อมทั้งรับฟังการติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนขับเคลื่อนงานในพื้นที่
โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นม. เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา และนายอำเภอ เข้าร่วมประชุม