พัฒนาทักษะประชาชน ดูแลสุขภาพตนเองและชุมชน
วันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ หอประชุมอำเภอประทาย #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และประชาชน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้พี่น้องได้เรียนรู้ทักษะการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรจากธรรมชาติ การปลูกพืชสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพรในชุมชน ให้นำไปพัฒนาในการทำงานด้านสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคตต่อไปได้ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 180 คน
โดยมี นายราเมศ เรืองธนานุรักษ์ ส.อบจ.อ.ประทาย, นายสรวิศ เหล่านิล นายอำเภอประทาย, นายทนงค์ เขียวแก้ว ผอ.รร.ประทาย, ผู้ท้องถิ่น, ผอ.รพ.สต.เขตอำเภอประทาย และอสม. เข้าร่วม