สถานศึกษาปลอดภัย ใส่ใจลดอุบัติเหตุ
วันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ หอประชุมโรงเรียนเมืองยางศึกษา อ.เมืองยาง #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ระยะที่ 4” รุ่นที่ 6 สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆเบื้องต้น ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา ให้มีความพร้อมและสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 170 คน
โดยมี นายประเวทย์ ชุมสงฆ์ ส.อบจ.อ.เมืองยาง, นายพิชิต พงศ์พิพัฒนเจริญ ส.อบจ.อ.ลำทะเมนชัย, นายณัฐกฤษฎ์ ภูฆัง ผอ.รร.เมืองยางศึกษา, นางสาวกิรษา คลองโป่งเกตุวรา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ ประจำอ.เมืองยางและอ.ลำทะเมนชัย, คณะครู และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกิจกรรม
🙏ขอขอบคุณวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นครราชสีมา, หจก.อรุณปทุม ไฟร์ และบริษัท ฮอนด้าเกริกไกร จำกัด ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้