“ยินดี..ทีมผู้ชนะ”
แข่งอีสปอตโรงเรียนสังกัด อบจ.
วันที่ 5 กันยายน 2566 ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬา E–Sports โรงเรียนในสังกัดอบจ.นครราชสีมา ประจําปี 2566 ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านกีฬาอีสปอต ของน้องๆ นักเรียน ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
พร้อมมอบถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ดังนี้
1. เกม ROV Mobile ประเภททีม
-รางวัลชนะเลิศ -ทีม TongnhodFamily โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
-รองชนะเลิศ อันดับ 1 -ทีม เดินติดแล้ว โรงเรียนบัวใหญ่
-รองชนะเลิศ อันดับ2 – ทีม Chicken-god โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม, ทีมGerdmalnw โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
2. เกม Free Fire Mobile ประเภททีม
-รางวัลชนะเลิศ -ทีม ANT QWE โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
-รองชนะเลิศ อันดับ 1 -ทีม Apollo โรงเรียนประทาย
-รองชนะเลิศ อันดับ2 – ทีม MYS โรงเรียนเมืองยางศึกษา, ทีมCOMEBACK โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
3. เกม PUBG Mobile ประเภททีม
-รางวัลชนะเลิศ -ทีม Hindad E-Sports โรงเรียน
-รองชนะเลิศ อันดับ 1 -ทีม Dinamo โรงเรียนประทาย
-รองชนะเลิศ อันดับ 2 – ทีม มหาเทพ โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
-รองชนะเลิศ อันดับ 3 – ทีม MYS โรงเรียนเมืองยางศึกษา
4. เกม E-Football 2023 Mobile ประเภทบุคคล
-รางวัลชนะเลิศ -นายวายุ พูนพรหมราช โรงเรียนวังรางพิทยาคม
-รองชนะเลิศ อันดับ 1 -นายฐิติกร ใจงูเหลือม โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
-รองชนะเลิศ อันดับ 2 – ด.ช.ธนกฤต ปลั่งกลาง โรงเรียนครบุรี และนายนฤเบศ เนียมสูงเนิน โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม
อบจ.ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกทีมพัฒนาฝีมือต่อไปด้วย🎉🎉