เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566
สำนักช่างได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ(ส่วนช่างสุขาภิบาล) ออกติดตามการใช้งานเครื่องสูบน้ำจำนวน 7 เครื่อง ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา