การมอบหมายและมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.