ขอแสดงความยินดี คนดี ศรี อบจ.โคราช

          วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
#นางยลดา_หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่
– นางสาวฐิติรัตน์_เดชาอภินันท์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
– นางสาวชฎาพร_อดใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร “คนดี ศรี อบจ.” ในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.