ติดต่อเรา

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ถนนกำแหงสงคราม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 0-4425-5232

เว็บ : https://www.koratpao.go.th/audit/

เฟสบุ๊ค :  https://www.facebook.com/www.koratpao.go.th