About ธิดารัตน์ ยศปัญญา

This author has not yet filled in any details.
So far ธิดารัตน์ ยศปัญญา has created 4 blog entries.

ร่วมออกหน่วยให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

2020-12-22T16:50:07+07:00

รายงานผลการร่วมออกหน่วยให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ ในการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน2563 ณวัดบึงบริบูรณ์หมู่ที่ 6 

ร่วมออกหน่วยให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา2020-12-22T16:50:07+07:00

ออกหน่วยให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ ตำบลเมืองยาง อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา

2020-12-22T16:36:45+07:00

รายงานผลการร่วมออกหน่วยให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ ในการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันพุธที่ 18พฤศจิกายน2563 ณโรงเรียนเมืองยางศึกษาหมู่ที่ 3ตำบลเมืองยางอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ออกหน่วยให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ ตำบลเมืองยาง อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา2020-12-22T16:36:45+07:00

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน

2020-11-17T15:52:44+07:00

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน2020-11-17T15:52:44+07:00

ร่วมออกหน่วยให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการฯ ณ วัดเจริญราษฎร์บำรุงหมู่ที่ 15ตำบลตลาดไทรอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา

2020-11-17T15:40:10+07:00

รายงานผลการร่วมออกหน่วยให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ ในการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันพฤหัสบดีที่ 8กันยายน2564 ณ วัดเจริญราษฎร์บำรุงหมู่ที่ 15ตำบลตลาดไทรอำเภอชุมพวง

ร่วมออกหน่วยให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการฯ ณ วัดเจริญราษฎร์บำรุงหมู่ที่ 15ตำบลตลาดไทรอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา2020-11-17T15:40:10+07:00
Go to Top