ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโคกกรวด – หนองนมนาง (ช่วงบ้านโป่งแลงวัน) หมู่ที่ 5 บ้านโป่งแมลงวัน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง เชื่อม บ้านตะคุ หมู่ที่ 1 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-01T16:41:34+07:00