About Panida Namsiri

This author has not yet filled in any details.
So far Panida Namsiri has created 77 blog entries.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราว 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-01-26T16:25:06+07:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราว 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-01-26T16:25:06+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงสิ้นสุดถนนคอนกรีตเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตะไก้-คลองสวายสอ เขตตำบลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-26T14:12:40+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงสิ้นสุดถนนคอนกรีตเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตะไก้-คลองสวายสอ เขตตำบลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-01-26T14:12:40+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหลื่อม ถึง บ้านหนองกุงน้อย ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-01-26T14:06:12+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหลื่อม ถึง บ้านหนองกุงน้อย ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-01-26T14:06:12+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-26T11:42:44+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-01-26T11:42:44+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการถนน (อบจ.นม.25302)บ้านบะใหญ่ – บ้านโคกสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

2022-01-12T13:57:30+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการถนน (อบจ.นม.25302)บ้านบะใหญ่ – บ้านโคกสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา2022-01-12T13:57:30+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติพร้อมก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ บ้านคลองทราย หมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเขียว ถึง บ้านยุบพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

2021-12-29T22:16:08+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติพร้อมก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ บ้านคลองทราย หมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเขียว ถึง บ้านยุบพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา2021-12-29T22:16:08+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ พร้อมก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ บ้านบุตะโกเมืองใหม่ หมู่ที่ 19 ตำบวังน้ำเขียว ถึงบ้านโคกสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

2021-12-29T22:11:49+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ พร้อมก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ บ้านบุตะโกเมืองใหม่ หมู่ที่ 19 ตำบวังน้ำเขียว ถึงบ้านโคกสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา2021-12-29T22:11:49+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลอง บ้านยุบอีปูน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมี – บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

2021-12-30T17:42:38+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลอง บ้านยุบอีปูน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมี – บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา2021-12-30T17:42:38+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองอีเหลอ หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง เชื่อม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2021-12-29T22:00:51+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองอีเหลอ หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง เชื่อม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา2021-12-29T22:00:51+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณสำนักช่าง จำนวน 6 รายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-29T21:27:07+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณสำนักช่าง จำนวน 6 รายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-12-29T21:27:07+07:00
Go to Top