About Panida Namsiri

This author has not yet filled in any details.
So far Panida Namsiri has created 12 blog entries.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศและเครื่องโปรเจคเตอร์ภายในอาคารหอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-09-13T15:49:00+07:00

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศและเครื่องโปรเจคเตอร์ภายในอาคารหอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-13T15:49:00+07:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01203) บ้านหนองตะคอง-บ้านหนองม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-09-09T12:27:22+07:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01203) บ้านหนองตะคอง-บ้านหนองม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-09T12:27:22+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลอง บ้านยุบอีปูน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมี – บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-09T11:14:52+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลอง บ้านยุบอีปูน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมี – บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา2021-09-09T11:14:52+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-01T16:09:14+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-01T16:09:14+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะบอง หมู่ที่ 1 ตำบลโบสถ์ – บ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-01T16:07:21+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะบอง หมู่ที่ 1 ตำบลโบสถ์ – บ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา2021-09-01T16:07:21+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพลับพลา เชื่อมบ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-01T16:04:51+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพลับพลา เชื่อมบ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา2021-09-01T16:04:51+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 ตำบลโนนรัง – บ้านโนนซาด หมู่ที่ 18 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-01T16:02:35+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 ตำบลโนนรัง – บ้านโนนซาด หมู่ที่ 18 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา2021-09-01T16:02:35+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านหนองสนวนพัฒนา หมู่ที่ 17 – บ้านสมบัติเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

2021-09-01T15:58:20+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านหนองสนวนพัฒนา หมู่ที่ 17 – บ้านสมบัติเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์2021-09-01T15:58:20+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านกุดจอก หมู่ที่ 12 ตำบลกุดจอก เชื่อม บ้านหนองหัวช้าง ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-01T15:47:43+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านกุดจอก หมู่ที่ 12 ตำบลกุดจอก เชื่อม บ้านหนองหัวช้าง ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา2021-09-01T15:47:43+07:00
Go to Top