ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-07-23T15:20:17+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-07-23T15:20:17+07:00

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

2021-07-16T15:58:18+07:00

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมิถุนายน 25642021-07-16T15:58:18+07:00

รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

2021-07-13T11:28:26+07:00

รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 25642021-07-13T11:28:26+07:00

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-07-08T16:55:58+07:00

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-07-08T16:55:58+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๔ แก้ไข ครั้งที่ ๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-07-07T15:12:10+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๔ แก้ไข ครั้งที่ ๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-07-07T15:12:10+07:00

ประชาสัมพันธ์ ประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด

2021-07-09T10:21:49+07:00

ประชาสัมพันธ์ ประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด2021-07-09T10:21:49+07:00

ประชาสัมพันธ์ ผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

2021-07-09T10:10:54+07:00

ประชาสัมพันธ์ ผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพฤษภาคม 25642021-07-09T10:10:54+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของกองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง

2021-07-09T10:04:13+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของกองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง2021-07-09T10:04:13+07:00

ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

2021-07-09T09:56:42+07:00

ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓2021-07-09T09:56:42+07:00

ประชาสัมพันธ์ รายงานและติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

2021-07-09T09:50:35+07:00

ประชาสัมพันธ์ รายงานและติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 25642021-07-09T09:50:35+07:00
Go to Top