ประกาศ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-12-06T14:19:19+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-12-06T14:19:19+07:00

ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงวันดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุลคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-12-02T10:56:46+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงวันดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุลคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-12-02T10:56:46+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2022-12-02T10:45:08+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25662022-12-02T10:45:08+07:00

โรงเรียนครบุรี ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนครบุรี โดยวิธีประมูล

2022-11-28T10:53:29+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนครบุรี ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนครบุรี โดยวิธีประมูล2022-11-28T10:53:29+07:00

ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

2022-11-24T13:10:38+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 25642022-11-24T13:10:38+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรียกรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-11-17T14:52:56+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรียกรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-11-17T14:52:56+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินวิสัยทัศน์และคุณสมบัติบุคคล การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานสส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

2022-11-17T09:12:21+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินวิสัยทัศน์และคุณสมบัติบุคคล การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานสส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร2022-11-17T09:12:21+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายชื่อข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ผู้ได้รับการพิจารณารับโอนในการสรรหาข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานบริหารสถานศึกษา

2022-11-17T09:06:26+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายชื่อข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ผู้ได้รับการพิจารณารับโอนในการสรรหาข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานบริหารสถานศึกษา2022-11-17T09:06:26+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ การรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน การปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-11-16T15:14:22+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ การรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน การปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-11-16T15:14:22+07:00
Go to Top