ประกาศประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ครั้งที่ 4)

2022-08-03T14:32:13+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ครั้งที่ 4)2022-08-03T14:32:13+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

2022-08-03T14:29:47+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 25652022-08-03T14:29:47+07:00

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2022-08-03T10:14:38+07:00

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652022-08-03T10:14:38+07:00

ประชุม คกก.พัฒนาและจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ฯ ครั้งที่ 3/2565

2022-07-27T09:26:16+07:00

ประชุม คกก.พัฒนาและจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักการช่าง อบจ.นครราชสีมา #นายสมเกียรติ

ประชุม คกก.พัฒนาและจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ฯ ครั้งที่ 3/25652022-07-27T09:26:16+07:00

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2022-07-25T15:53:41+07:00

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652022-07-25T15:53:41+07:00

ผลการดำเนินงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2565

2022-07-25T13:32:11+07:00

ผลการดำเนินงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.25652022-07-25T13:32:11+07:00

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 โดยวิธีประมูล

2022-07-20T13:28:45+07:00

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ประกาศให้เช่าทรัพย์สินที่ตั้งในโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 โดยวิธีประมูล2022-07-20T13:28:45+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-07-19T10:24:17+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-07-19T10:24:17+07:00
Go to Top