ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบกสนศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-27T10:25:30+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบกสนศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-06-27T10:25:30+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2022-06-23T14:14:29+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20192022-06-23T14:14:29+07:00

ประกาศ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-06-22T11:19:47+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-06-22T11:19:47+07:00

ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-06-20T19:23:09+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-06-20T19:23:09+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ อนุมัติบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2022-06-20T11:54:05+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ อนุมัติบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652022-06-20T11:54:05+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-06-20T09:42:32+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-06-20T09:42:32+07:00

ประชาสัมพันธ์ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2022-06-16T14:16:21+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประชาสัมพันธ์ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด2022-06-16T14:16:21+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินวิสัยทัศน์และคุณสมบัติบุคคล การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

2022-06-15T14:52:57+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินวิสัยทัศน์และคุณสมบัติบุคคล การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร2022-06-15T14:52:57+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายชื่อข้อราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ได้รับการพิจารณารับโอนในการสรรหาข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานบริหารสถานศึกษา

2022-06-15T13:49:27+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายชื่อข้อราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ได้รับการพิจารณารับโอนในการสรรหาข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานบริหารสถานศึกษา2022-06-15T13:49:27+07:00

โรงเรียนกฤษณาวิทยา ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในดรงเรียนกฤษณาวิทยา โดยวิธีประมูล

2022-06-15T13:37:31+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนกฤษณาวิทยา ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในดรงเรียนกฤษณาวิทยา โดยวิธีประมูล2022-06-15T13:37:31+07:00
Go to Top