ประกาศ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-01-28T16:08:07+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-01-28T16:08:07+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ

2022-01-28T10:19:15+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ2022-01-28T10:19:15+07:00

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-01-25T10:39:31+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-01-25T10:39:31+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา(ด้านการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2022-01-19T10:34:16+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา(ด้านการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642022-01-19T10:34:16+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2022-01-19T10:32:10+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642022-01-19T10:32:10+07:00

ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

2022-01-19T10:14:37+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 25642022-01-19T10:14:37+07:00

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ

2022-01-18T14:47:18+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ2022-01-18T14:47:18+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-01-18T13:13:07+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-01-18T13:13:07+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-01-14T15:07:52+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-01-14T15:07:52+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-01-14T15:06:42+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-01-14T15:06:42+07:00
Go to Top