อบจ.โคราช ประชาสัมพันธ์ – ลงนาม MOU ปรับปรุงถนน อบจ.นม.04305 อ.คง

2022-05-19T16:23:07+07:00

อบจ.โคราช ประชาสัมพันธ์ – ลงนาม MOU ปรับปรุงถนน อบจ.นม.04305 อ.คง วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00

อบจ.โคราช ประชาสัมพันธ์ – ลงนาม MOU ปรับปรุงถนน อบจ.นม.04305 อ.คง2022-05-19T16:23:07+07:00

“เขตเศรษฐกิจพิเศษ กับอนาคตนครชัยบุรินทร์”

2022-05-19T14:36:02+07:00

“เขตเศรษฐกิจพิเศษ กับอนาคตนครชัยบุรินทร์” วันที่ 19 พฤษภาคม ที่ โรงแรมสีมาธานี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ

“เขตเศรษฐกิจพิเศษ กับอนาคตนครชัยบุรินทร์”2022-05-19T14:36:02+07:00

อบจ.โคราช ห่วงใยประชาชนจัดอบรม “การประกอบอาชีพเสริม” ให้ผู้ว่างงาน

2022-05-19T14:22:48+07:00

อบจ.โคราช ห่วงใยประชาชนจัดอบรม “การประกอบอาชีพเสริม” ให้ผู้ว่างงาน ในวันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฮากกา อำเภอเมืองนครราชสีมา

อบจ.โคราช ห่วงใยประชาชนจัดอบรม “การประกอบอาชีพเสริม” ให้ผู้ว่างงาน2022-05-19T14:22:48+07:00

อบจ.โคราช อนุมัติงบกว่า 15 ล้านบาท สร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็กกว่า 4 กม. เชื่อม 2 ตำบล พื้นที่ อ.เสิงสาง

2022-05-19T09:13:10+07:00

อบจ.โคราช อนุมัติงบกว่า 15 ล้านบาท สร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็กกว่า 4 กม. เชื่อม 2 ตำบล พื้นที่ อ.เสิงสาง วันที่ 18

อบจ.โคราช อนุมัติงบกว่า 15 ล้านบาท สร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็กกว่า 4 กม. เชื่อม 2 ตำบล พื้นที่ อ.เสิงสาง2022-05-19T09:13:10+07:00

อบจ. โคราช เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ร่วม“ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน”ช่วงเทศกาลสงกรานต์’65

2022-05-18T15:54:20+07:00

อบจ. โคราช เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ร่วม“ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน”ช่วงเทศกาลสงกรานต์’65 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 3 จ.นครราชสีมา

อบจ. โคราช เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ร่วม“ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน”ช่วงเทศกาลสงกรานต์’652022-05-18T15:54:20+07:00

ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา “อบจ.โคราช”

2022-05-11T10:11:10+07:00

ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา “อบจ.โคราช” เน้นหลักสูตรการศึกษา “สร้างคน สร้างอาชีพ” และสอดคล้องหลัก 3 ดี 4 ประกัน วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา “อบจ.โคราช”2022-05-11T10:11:10+07:00

ต่อยอด “สวนถาด” สร้างอาชีพ สร้างรายได้

2022-05-10T15:40:19+07:00

ต่อยอด “สวนถาด” สร้างอาชีพ สร้างรายได้ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ ห้องประชุม สมาคมฮากกา นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล

ต่อยอด “สวนถาด” สร้างอาชีพ สร้างรายได้2022-05-10T15:40:19+07:00

กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย

2022-05-09T09:58:14+07:00

กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมเปิดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย

กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย2022-05-09T09:58:14+07:00

ใกล้ความจริง!! อบจ.โคราช เตรียมสร้าง “สนง.อบจ.” แห่งใหม่

2022-05-06T10:27:51+07:00

ใกล้ความจริง!! อบจ.โคราช เตรียมสร้าง “สนง.อบจ.” แห่งใหม่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ใกล้ความจริง!! อบจ.โคราช เตรียมสร้าง “สนง.อบจ.” แห่งใหม่2022-05-06T10:27:51+07:00

“นายก หน่อย” เน้นย้ำ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ”

2022-05-05T14:37:13+07:00

“นายก หน่อย” เน้นย้ำ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ” เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเงินภาษีของประชาชน!! วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

“นายก หน่อย” เน้นย้ำ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ”2022-05-05T14:37:13+07:00
Go to Top