– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-11-02T15:04:52+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-11-02T15:04:52+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนภายในสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-10-12T13:48:04+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนภายในสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-10-12T13:48:04+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-10-11T11:41:53+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-10-11T11:41:53+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำนักเรียน ชาย – หญิง โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-10-11T09:00:52+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำนักเรียน ชาย – หญิง โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-10-11T09:00:52+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำนักเรียนชาย – หญิง โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-09-30T12:18:19+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำนักเรียนชาย – หญิง โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-09-30T12:18:19+07:00

– ยกเลิก – ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำนักเรียนชาย – หญิง โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-09-30T11:51:59+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำนักเรียนชาย – หญิง โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-09-30T11:51:59+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำนักเรียนชาย – หญิง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-09-29T11:10:42+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำนักเรียนชาย – หญิง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-09-29T11:10:42+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนกออก หมู่ที่ 10 ตำบลนกออก เชื่อม สี่แยกป้อมตำรวจ บ้านนางเหริญ หมู่ที่ 6 ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-09-26T11:18:25+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนกออก หมู่ที่ 10 ตำบลนกออก เชื่อม สี่แยกป้อมตำรวจ บ้านนางเหริญ หมู่ที่ 6 ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-09-26T11:18:25+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำชาย – หญิง โรงเรียนหนองยางพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-09-26T10:42:05+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำชาย – หญิง โรงเรียนหนองยางพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-09-26T10:42:05+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำนักเรียน ชาย – หญิง โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-09-20T14:00:40+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำนักเรียน ชาย – หญิง โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-09-20T14:00:40+07:00
Go to Top