ยกเลิกประกาศ

Homeยกเลิกประกาศ

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากตลาดน้อย หมู่ที่ 12 ชุมชนโนนเขว้า เขตเทศบาลตำบลโนนแดง เชื่อมเขต อบต.โนนแดง บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-04-08T22:31:09+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากตลาดน้อย หมู่ที่ 12 ชุมชนโนนเขว้า เขตเทศบาลตำบลโนนแดง เชื่อมเขต อบต.โนนแดง บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-04-08T22:31:09+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องกำเนินไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-03-26T22:06:13+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องกำเนินไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-03-26T22:06:13+07:00

– ยกเลิก – ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการ ถนน อบจ.นม.11202 ขามสะแกแสง – บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

2021-02-26T04:21:22+07:00

– ยกเลิก – ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการ ถนน อบจ.นม.11202 ขามสะแกแสง – บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา2021-02-26T04:21:22+07:00

– ยกเลิก – ประกาศโครงการจัดซื้อวัสดุในการป้องกันโรคระบาดโควิด 2019 โดยวิธีคัดเลือก

2020-12-02T11:27:33+07:00

– ยกเลิก – ประกาศโครงการจัดซื้อวัสดุในการป้องกันโรคระบาดโควิด 2019 โดยวิธีคัดเลือก2020-12-02T11:27:33+07:00

– ยกเลิก – ประกาศ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-11-12T15:16:47+07:00

– ยกเลิก – ประกาศ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-11-12T15:16:47+07:00

– ยกเลิก – ประกาศเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง และเรื่อง จัดซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง

2020-11-10T16:34:37+07:00

– ยกเลิก – ประกาศเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง และเรื่อง จัดซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง2020-11-10T16:34:37+07:00

– ยกเลิก – ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง สำหรับโครงการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2020-11-05T16:35:13+07:00

– ยกเลิก – ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง สำหรับโครงการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2020-11-05T16:35:13+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว ถนนทางเข้าและแบบจัดสวนโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-09-10T15:32:38+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว ถนนทางเข้าและแบบจัดสวนโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-09-10T15:32:38+07:00

– ยกเลิก – ประกาศ ประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-09-08T16:10:44+07:00

– ยกเลิก – ประกาศ ประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-09-08T16:10:44+07:00
Go to Top