ยกเลิกประกาศ

-ยกเลิก- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนบ้านประชานิมิตร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตะไก้ เชื่อม บ้านหนองไทร ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-11-30T11:37:08+07:00

-ยกเลิก- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนบ้านประชานิมิตร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตะไก้ เชื่อม บ้านหนองไทร ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2023-11-30T11:37:08+07:00

-ยกเลิก- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Wi-Fi Topology ระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 5 โรงเรียน

2023-11-24T14:40:11+07:00

-ยกเลิก- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Wi-Fi Topology ระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 5 โรงเรียน2023-11-24T14:40:11+07:00

-ยกเลิก- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ WiFi Topology ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนหินดาดวิทยา

2023-11-21T14:12:07+07:00

-ยกเลิก- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ WiFi Topology ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนหินดาดวิทยา2023-11-21T14:12:07+07:00

-ยกเลิก- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ WiFi Topology ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 16 โครงการ

2023-11-15T16:41:41+07:00

-ยกเลิก- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ WiFi Topology ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 16 โครงการ2023-11-15T16:41:41+07:00

-ยกเลิก- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับเข้าออก รพ.สต.ห้วยบง เพื่อดำเนินการในพื้นที่ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2023-11-15T11:07:40+07:00

-ยกเลิก- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับเข้าออก รพ.สต.ห้วยบง เพื่อดำเนินการในพื้นที่ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา2023-11-15T11:07:40+07:00

-ยกเลิก- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-11-08T14:14:12+07:00

-ยกเลิก- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2023-11-08T14:14:12+07:00

-ยกเลิก-ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองดุม อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-11-03T15:02:36+07:00

-ยกเลิก-ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองดุม อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2023-11-03T15:02:36+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา โครงการถนนบ้านมาบตะโกเอน หมู่ที่ 2 ตำบลมาบตะโกเอน เชื่อมต่อบ้านหนองรัง หมู่ที่ 2 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคราอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2023-10-19T11:30:31+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา โครงการถนนบ้านมาบตะโกเอน หมู่ที่ 2 ตำบลมาบตะโกเอน เชื่อมต่อบ้านหนองรัง หมู่ที่ 2 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคราอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2023-10-19T11:30:31+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดถนนชนิดล้อยาง 9 ล้อ น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2023-10-18T13:47:56+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดถนนชนิดล้อยาง 9 ล้อ น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2023-10-18T13:47:56+07:00

– ยกเลิก – โครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2023-10-12T10:07:09+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – โครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2023-10-12T10:07:09+07:00
Go to Top