-ยกเลิก- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสระครก-หญ้าคา ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-04T15:33:17+07:00

-ยกเลิก- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสระครก-หญ้าคา ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-04T15:33:17+07:00

-ยกเลิก- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสระครก-หญ้าคา ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-04T15:30:10+07:00

-ยกเลิก- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสระครก-หญ้าคา ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-04T15:30:10+07:00

-ยกเลิก- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านสำโรงกระจาย หมู่ที่ 3 ตำบลบิง เชื่อม บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-04T09:52:15+07:00

-ยกเลิก- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านสำโรงกระจาย หมู่ที่ 3 ตำบลบิง เชื่อม บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-04T09:52:15+07:00

-ยกเลิก- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย อบจ.นม.04302 ช่วงบ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-03T15:25:56+07:00

-ยกเลิก- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย อบจ.นม.04302 ช่วงบ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-03T15:25:56+07:00

-ยกเลิก- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองไทร หมู่ที่ 9 ตำบลไทยสามัคคี เชื่อม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-07-27T11:12:20+07:00

-ยกเลิก- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองไทร หมู่ที่ 9 ตำบลไทยสามัคคี เชื่อม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-07-27T11:12:20+07:00

-ยกเลิก- ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำ ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-07-27T11:02:42+07:00

-ยกเลิก- ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำ ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-07-27T11:02:42+07:00

-ยกเลิก- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนข้างโรงเรียนวัดประชานิมิตร (เชื่อม อบต.บัวใหญ่) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-07-12T15:00:55+07:00

-ยกเลิก- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนข้างโรงเรียนวัดประชานิมิตร (เชื่อม อบต.บัวใหญ่) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-07-12T15:00:55+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.27303) บ้านหนองสะแก – บ้านเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-07-06T10:25:32+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.27303) บ้านหนองสะแก – บ้านเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-07-06T10:25:32+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2 คำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-07-01T10:35:21+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2 คำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-07-01T10:35:21+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง บ้านโนนแหน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง เชื่อมบ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-06-24T15:43:23+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง บ้านโนนแหน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง เชื่อมบ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-06-24T15:43:23+07:00
Go to Top