– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.14012) บ้านหนองตะแบก – บ้านหนองประดู่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-09-12T10:16:56+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.14012) บ้านหนองตะแบก – บ้านหนองประดู่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-09-12T10:16:56+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน อบจ.นม.14201 บ้านงิ้ว – บ้านหนองโดน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-09-09T16:10:31+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน อบจ.นม.14201 บ้านงิ้ว – บ้านหนองโดน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-09-09T16:10:31+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองนมนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย เชื่อม บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-09-09T16:08:48+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองนมนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย เชื่อม บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-09-09T16:08:48+07:00

-ยกเลิก- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21111)บ้านนา-บ้านขนงพระเหนือ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-24T11:47:38+07:00

-ยกเลิก- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.21111)บ้านนา-บ้านขนงพระเหนือ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-24T11:47:38+07:00

-ยกเลิก- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ยูนิต โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-11T11:18:05+07:00

-ยกเลิก- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ยูนิต โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-11T11:18:05+07:00

-ยกเลิก- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสระครก-หญ้าคา ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-04T15:33:17+07:00

-ยกเลิก- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสระครก-หญ้าคา ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-04T15:33:17+07:00

-ยกเลิก- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสระครก-หญ้าคา ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-04T15:30:10+07:00

-ยกเลิก- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสระครก-หญ้าคา ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-04T15:30:10+07:00

-ยกเลิก- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านสำโรงกระจาย หมู่ที่ 3 ตำบลบิง เชื่อม บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-04T09:52:15+07:00

-ยกเลิก- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านสำโรงกระจาย หมู่ที่ 3 ตำบลบิง เชื่อม บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-04T09:52:15+07:00

-ยกเลิก- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย อบจ.นม.04302 ช่วงบ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-03T15:25:56+07:00

-ยกเลิก- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย อบจ.นม.04302 ช่วงบ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-03T15:25:56+07:00

-ยกเลิก- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองไทร หมู่ที่ 9 ตำบลไทยสามัคคี เชื่อม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-07-27T11:12:20+07:00

-ยกเลิก- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองไทร หมู่ที่ 9 ตำบลไทยสามัคคี เชื่อม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-07-27T11:12:20+07:00
Go to Top