เลือกตั้งซ่อมพระทองคำ

ประกาศประชาสัมพันธ์ การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-07-04T13:49:10+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-07-04T13:49:10+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอพระทองคำ ใหม่ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง

2022-07-04T13:48:50+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอพระทองคำ ใหม่ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง2022-07-04T13:48:50+07:00
Go to Top