3 พ.ย. 65 นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง นำคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานโครงการถนนคอนกรีต สายบ้านดอนเข็ม ต.บ้านปรางค์

2022-11-10T15:59:52+07:00

3 พ.ย. 65) เวลา 13.30 น. นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง/ประธานกรรมการตรวจรับงานจ้าง นำคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานโครงการถนนคอนกรีต สายบ้านดอนเข็ม ต.บ้านปรางค์ เชื่อม

3 พ.ย. 65 นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง นำคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานโครงการถนนคอนกรีต สายบ้านดอนเข็ม ต.บ้านปรางค์2022-11-10T15:59:52+07:00

3 พ.ย. 65 เวลา 11.00 น. นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่างนำคณะกรรมการตรวจรับ,ภาคประชาชนตรวจรับงานโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต อบจ.นม.08201

2022-11-04T11:02:34+07:00

3 พ.ย. 65 เวลา 11.00 น. นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง/ประธานกรรมการตรวจรับงานจ้าง นำคณะกรรมการตรวจรับ,ภาคประชาชน,ศูนย์ประสานงานประจำอำเภอและผู้นำท้องถิ่น ตรวจรับงานโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต อบจ.นม.08201 บ้านแปรง-บ้านหนองกราด อ.ด่านขุนทด

3 พ.ย. 65 เวลา 11.00 น. นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่างนำคณะกรรมการตรวจรับ,ภาคประชาชนตรวจรับงานโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต อบจ.นม.082012022-11-04T11:02:34+07:00

1 พฤศจิกายน 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่ อบต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี

2022-11-02T10:04:17+07:00

1 พฤศจิกายน 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่ อบต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี ราดน้ำเกรดบดอัดถนนลูกรังในหมู่บ้านซับสะเดา ม.11 รวมระยะทาง 3600

1 พฤศจิกายน 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่ อบต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี2022-11-02T10:04:17+07:00

1 พฤศจิกายน 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ งานซ่อมแซมถนนขาด สาย อบจ.นม. บ้านคงถาวร – บ้านคงสามัคคี อำเภอคง

2022-11-02T09:52:06+07:00

1 พฤศจิกายน 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ งานซ่อมแซมถนนขาด สาย อบจ.นม. บ้านคงถาวร - บ้านคงสามัคคี อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ขอบคุณภาพ

1 พฤศจิกายน 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ งานซ่อมแซมถนนขาด สาย อบจ.นม. บ้านคงถาวร – บ้านคงสามัคคี อำเภอคง2022-11-02T09:52:06+07:00

1 พฤศจิกายน 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1 ออกปฎิบัติงานซ่อมแซม ถนน อบจ.นม.01203

2022-11-02T09:44:23+07:00

1 พฤศจิกายน 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1 ออกปฎิบัติงานซ่อมแซม ถนน อบจ.นม.01203 สาย บ.หนองตาคง-บ.หนองม่วง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

1 พฤศจิกายน 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1 ออกปฎิบัติงานซ่อมแซม ถนน อบจ.นม.012032022-11-02T09:44:23+07:00

25 ตุลาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานซ่อมแซมถนน อบจ.นม.17302 บ.หนองจิก

2022-10-26T14:16:14+07:00

25 ตุลาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานซ่อมแซมถนน อบจ.นม.17302 บ.หนองจิก - บ.ชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ขอบคุณภาพ :

25 ตุลาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานซ่อมแซมถนน อบจ.นม.17302 บ.หนองจิก2022-10-26T14:16:14+07:00

25 ตุลาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฏิบัติในเขตพื้นที่ของ อบต. บ้านใหม่ อ. ครบุรี

2022-10-26T14:07:27+07:00

25 ตุลาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฏิบัติในเขตพื้นที่ของ อบต. บ้านใหม่ อ. ครบุรี ราดน้ำเกรดบดอัดถนนลูกรังถายในหมู่บ้านห้วยทราย ม.

25 ตุลาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฏิบัติในเขตพื้นที่ของ อบต. บ้านใหม่ อ. ครบุรี2022-10-26T14:07:27+07:00

25 ตุลาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนนหินคลุก-ลูกรัง พื้นที่ อบต.โคกไทย อำเภอปักธงชัย จำนวน 3 สายทา

2022-10-26T13:58:53+07:00

25 ตุลาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนนหินคลุก-ลูกรัง พื้นที่ อบต.โคกไทย อำเภอปักธงชัย จำนวน 3 สายทางดังนี้

25 ตุลาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนนหินคลุก-ลูกรัง พื้นที่ อบต.โคกไทย อำเภอปักธงชัย จำนวน 3 สายทา2022-10-26T13:58:53+07:00

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ซ่อมแซมถนน อบจ.นม.17302 บ.หนองจิก – บ.ชุมพวง

2022-10-26T11:46:33+07:00

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ซ่อมแซมถนน อบจ.นม.17302 บ.หนองจิก - บ.ชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ขอบคุณภาพ

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ซ่อมแซมถนน อบจ.นม.17302 บ.หนองจิก – บ.ชุมพวง2022-10-26T11:46:33+07:00

20 ตุลาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการรื้อ-ซ่อมถนนลาดยางหินคลุก สาย ลำซอ (สาย อบจ.นม.14305)

2022-10-25T11:13:52+07:00

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการรื้อ-ซ่อมถนนลาดยางหินคลุก สาย ลำซอ (สาย อบจ.นม.14305) จากแยกปั๊มบางจาก

20 ตุลาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการรื้อ-ซ่อมถนนลาดยางหินคลุก สาย ลำซอ (สาย อบจ.นม.14305)2022-10-25T11:13:52+07:00
Go to Top