ข่าวกิจกรรมอื่น ๆ

14-15 ก.พ. 2567 สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรด ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่อบต.โคกไทย อ.ปักธงชัย

2024-02-19T16:29:12+07:00

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ดังนี้ 1.ถนนลูกรังสายรอบบ้านศรีษะกระบือ ด้านทิศใต้-วัดศรีษะกระบือ บ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่

14-15 ก.พ. 2567 สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรด ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่อบต.โคกไทย อ.ปักธงชัย2024-02-19T16:29:12+07:00

วันที่ 12-14 ก.พ. 2567 สำนักช่างได้จัดส่งชุดรถแบคโฮแขนยาวและรถดั้มเทท้ายออกปฏิบัติงาน ขุดลอกวัชพืชภายในเขตพื้นที่ อบต.หนองขาม

2024-02-16T10:45:28+07:00

วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักช่างได้จัดส่งชุดรถแบคโฮแขนยาวและรถดั้มเทท้ายออกปฏิบัติงาน เพื่อทำการขุดลอกวัชพืชภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม บ้านหนองปื้ด หมู่ที่8 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา #สำนักช่างโคราช #นายกหน่อย #อบจโคราช #KoratPAO

วันที่ 12-14 ก.พ. 2567 สำนักช่างได้จัดส่งชุดรถแบคโฮแขนยาวและรถดั้มเทท้ายออกปฏิบัติงาน ขุดลอกวัชพืชภายในเขตพื้นที่ อบต.หนองขาม2024-02-16T10:45:28+07:00

วันที่ 5-7 ก.r. 2567 สำนักช่างจัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานในเขตพื่นที่อบต.ช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม

2024-02-16T10:38:28+07:00

วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักช่างได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานในเขตพื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำกาาปรับเกรดบดอัดถนนดินลูกรัง ดังนี้ 1. หมู่ที่ 7

วันที่ 5-7 ก.r. 2567 สำนักช่างจัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานในเขตพื่นที่อบต.ช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม2024-02-16T10:38:28+07:00

ลงพื้นที่ตำบลโคกกรวด เพื่อรับฟังบรรยายสรุปแนวเขตและพื้นที่โครงการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่

2023-11-28T14:18:09+07:00

วัที่ 14 พ.ย. 66 เวลา 09.30 น. ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม.พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก

ลงพื้นที่ตำบลโคกกรวด เพื่อรับฟังบรรยายสรุปแนวเขตและพื้นที่โครงการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่2023-11-28T14:18:09+07:00

ดูแนวเขตก่อนปรับพื้นที่เตรียมการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่

2023-11-28T14:17:04+07:00

วันที่ 8พ.ย.66 เวลา 10.00 น. นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง พร้อมด้วยนาย ตรีนพ ชื่นชม หน.ฝ่ายเครื่องจักรกล,นายภคพล วชิระคงสุข หน.ฝ่ายออกแบบ,นายชาติชาย

ดูแนวเขตก่อนปรับพื้นที่เตรียมการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่2023-11-28T14:17:04+07:00

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2023-11-16T16:23:20+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2023-11-16T16:23:20+07:00

ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงานเพื่อทำการลงหินคลุกในพื้นที่ถนนสายนม.ถ.1-22302 บ้านซับตะคร้อ-บ้านหัวทำนบ

2023-11-13T10:57:45+07:00

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สำนักช่างได้จัดส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงานเพื่อทำการลงหินคลุกในพื้นที่ถนนสายนม.ถ.1-22302 บ้านซับตะคร้อ-บ้านหัวทำนบ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา #นายกหน่อย #อบจโคราช #prkoratpao

ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงานเพื่อทำการลงหินคลุกในพื้นที่ถนนสายนม.ถ.1-22302 บ้านซับตะคร้อ-บ้านหัวทำนบ2023-11-13T10:57:45+07:00

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานในพื้นที่เขตอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำการเกรดบดอัดถนนเส้นหนองปล้อง – คลองกี่

2023-10-30T10:08:21+07:00

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานในพื้นที่เขตอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำการเกรดบดอัดถนนเส้นหนองปล้อง - คลองกี่ ระยะทาง 1400

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานในพื้นที่เขตอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำการเกรดบดอัดถนนเส้นหนองปล้อง – คลองกี่2023-10-30T10:08:21+07:00

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 2 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ถนนสายอบจ 1-13203 บ้านดอนมัน – บ้านละเลิงหิน อำเภอประทาย

2023-10-30T10:02:46+07:00

เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 2 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ถนนสายอบจ 1-13203 บ้านดอนมัน - บ้านละเลิงหิน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 2 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ถนนสายอบจ 1-13203 บ้านดอนมัน – บ้านละเลิงหิน อำเภอประทาย2023-10-30T10:02:46+07:00

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สำนักช่างได้จัดส่งชุดรถแบคโฮ 6 ล้อดั้มเทท้ายออกปฏิบัติงาน เพื่อทำการซ่อมไหล่ทางชำรุดในพื้นที่บ้านดอนโบสถ์ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง

2023-10-30T09:58:25+07:00

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สำนักช่างได้จัดส่งชุดรถแบคโฮ 6 ล้อดั้มเทท้ายออกปฏิบัติงาน เพื่อทำการซ่อมไหล่ทางชำรุดในพื้นที่บ้านดอนโบสถ์ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา #นายกหน่อย #อบจโคราช

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สำนักช่างได้จัดส่งชุดรถแบคโฮ 6 ล้อดั้มเทท้ายออกปฏิบัติงาน เพื่อทำการซ่อมไหล่ทางชำรุดในพื้นที่บ้านดอนโบสถ์ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง2023-10-30T09:58:25+07:00
Go to Top