5 สิงหาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อ.ปักธงชัย

2022-08-08T15:20:53+07:00

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา รื้อถนนลาดยางจุดที่ชำรุดและปรับเกรดบดอัดเส้นหน้า อบต. สำโรง ขอบคุณภาพ

5 สิงหาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อ.ปักธงชัย2022-08-08T15:20:53+07:00

5 สิงหาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ขุดลอกวัชพืชบ้านหนองแวง ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่

2022-08-08T15:00:13+07:00

5 สิงหาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ขุดลอกวัชพืชบ้านหนองแวง ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ขอบคุณภาพ : คุณเจษฎา

5 สิงหาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ขุดลอกวัชพืชบ้านหนองแวง ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่2022-08-08T15:00:13+07:00

5 สิงหาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนบ้านหนองกลางดอน ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย

2022-08-08T14:35:43+07:00

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนบ้านหนองกลางดอน ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ขอบคุณภาพ : คุณสิริพงษ์

5 สิงหาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนบ้านหนองกลางดอน ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย2022-08-08T14:35:43+07:00

1 สิงหาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนบ้านหนองกลางดอน ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย

2022-08-03T10:40:27+07:00

1 สิงหาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนบ้านหนองกลางดอน ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ขอบคุณภาพ : คุณสิริพงษ์

1 สิงหาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนบ้านหนองกลางดอน ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย2022-08-03T10:40:27+07:00

1 สิงหาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่อำเภอชุมพวง

2022-08-03T09:59:01+07:00

1 สิงหาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่อำเภอชุมพวง จ.นครราชสีมา เก็บงานปรับเกรดบดอัดถนนหน้าโรงเรียนโนนขุยสามัคคี ขอบคุณภาพ : คุณมนตรี

1 สิงหาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่อำเภอชุมพวง2022-08-03T09:59:01+07:00

1 สิงหาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ขุดลอกวัชพืชบ้านหนองแวง ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่

2022-08-03T09:39:25+07:00

1 สิงหาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ขุดลอกวัชพืชบ้านหนองแวง ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ขอบคุณภาพ : คุณเจษฎา

1 สิงหาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ขุดลอกวัชพืชบ้านหนองแวง ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่2022-08-03T09:39:25+07:00

20 กรกฎาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่ สภอ.บัวลาย อ.บัวลาย

2022-07-21T14:33:47+07:00

20 กรกฎาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่ สภอ.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดสนามฟุตบอลหน้า สภอ. ขอบคุณภาพ :

20 กรกฎาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่ สภอ.บัวลาย อ.บัวลาย2022-07-21T14:33:47+07:00

20 กรกฎาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนอบจ.นม17302 ในเขตพื้นที่ บ้านหนองจิก-บ้านชุมพวง

2022-07-21T13:36:52+07:00

20 กรกฎาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนอบจ.นม17302 ในเขตพื้นที่ บ้านหนองจิก-บ้านชุมพวง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ขอบคุณภาพ :

20 กรกฎาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนอบจ.นม17302 ในเขตพื้นที่ บ้านหนองจิก-บ้านชุมพวง2022-07-21T13:36:52+07:00

19 กรกฎาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่วางท่อระบายน้ำและปรับปรุงช่องระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเพชรลดาปาร์ค อำเภอเมือง

2022-07-20T11:30:39+07:00

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่วางท่อระบายน้ำและปรับปรุงช่องระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเพชรลดาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ขอบคุณภาพ : คุณสิริพงษ์

19 กรกฎาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่วางท่อระบายน้ำและปรับปรุงช่องระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเพชรลดาปาร์ค อำเภอเมือง2022-07-20T11:30:39+07:00

19 กรกฎาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อ.สีดา

2022-07-20T11:29:37+07:00

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดถนนหินครกและถนนดิน เส้นที่ 1 วัดป่าบ้านสามเมือง

19 กรกฎาคม 2565 สำนักช่าง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อ.สีดา2022-07-20T11:29:37+07:00
Go to Top