ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าไผ่ – บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลจันทึก เชื่อมต่อตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-06-29T14:42:38+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าไผ่ – บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลจันทึก เชื่อมต่อตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-06-29T14:42:38+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงอาคารเรียน 424 ล โรงเรียนหินดาดวิทยา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-29T11:31:16+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงอาคารเรียน 424 ล โรงเรียนหินดาดวิทยา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา2022-06-29T11:31:16+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวทางหินคลุก(จากอ่างเก็บน้ำหนองปรือพัฒนา) บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลดคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม เชื่อมเขตเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-06-29T10:59:06+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวทางหินคลุก(จากอ่างเก็บน้ำหนองปรือพัฒนา) บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลดคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม เชื่อมเขตเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-06-29T10:59:06+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากคุ้มมอหลักหิน หมู่ที่ 5 ตำบลกลางดง เชื่อม ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-06-28T15:33:01+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากคุ้มมอหลักหิน หมู่ที่ 5 ตำบลกลางดง เชื่อม ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-06-28T15:33:01+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement Recycling In – Place สายบ้านบุเขว้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหอย เชื่อม บ้านมาบค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-06-28T15:29:43+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement Recycling In – Place สายบ้านบุเขว้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหอย เชื่อม บ้านมาบค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-06-28T15:29:43+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนมิตรภาพบ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลดอนชมพู ไปทางโรงเรียนศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี เชื่อมเขตเทศบาลตำบลโนนสูง บ้านเพิก ตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-28T15:26:40+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนมิตรภาพบ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลดอนชมพู ไปทางโรงเรียนศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี เชื่อมเขตเทศบาลตำบลโนนสูง บ้านเพิก ตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา2022-06-28T15:26:40+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาราก หมู่ที่ 2 ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี เชื่อมบ้านตะแลง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-28T11:20:45+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาราก หมู่ที่ 2 ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี เชื่อมบ้านตะแลง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา2022-06-28T11:20:45+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.01314 บ้านขี้ตุ่น – บ้านหนองสมอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-06-28T11:18:33+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.01314 บ้านขี้ตุ่น – บ้านหนองสมอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-06-28T11:18:33+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโศกรวก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหญ้าขาว เชื่อมบ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-28T11:09:47+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโศกรวก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหญ้าขาว เชื่อมบ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา2022-06-28T11:09:47+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเก่าบ้านโนนค่า ตำบลโนนค่า เชื่อม บ้านดอน ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-27T14:30:11+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเก่าบ้านโนนค่า ตำบลโนนค่า เชื่อม บ้านดอน ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา2022-06-27T14:30:11+07:00
Go to Top