ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงพยาบาลวังน้ำเขียวถึงทางขึ้นศูนย์ผู้สูงอายุ บ้านปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 3 ตำบลไทยสามัคคี – บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 6 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

2022-11-30T11:58:22+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงพยาบาลวังน้ำเขียวถึงทางขึ้นศูนย์ผู้สูงอายุ บ้านปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 3 ตำบลไทยสามัคคี – บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 6 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา2022-11-30T11:58:22+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม เพื่อใช้ในงานเตรียมการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-23T13:08:21+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม เพื่อใช้ในงานเตรียมการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-23T13:08:21+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

2022-11-23T11:39:17+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา2022-11-23T11:39:17+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-11-21T14:53:36+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-11-21T14:53:36+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.15206) บ้านเมืองที – บ้านธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-11-18T11:32:51+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.15206) บ้านเมืองที – บ้านธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-11-18T11:32:51+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.22204) บ้านใหม่อุดม – บ้านพระ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-11-18T11:31:38+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.22204) บ้านใหม่อุดม – บ้านพระ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-11-18T11:31:38+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.07305) บ้านด่านเกวียน – บ้านกุดจอกใหญ่ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2022-11-11T10:01:51+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.07305) บ้านด่านเกวียน – บ้านกุดจอกใหญ่ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา2022-11-11T10:01:51+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-11-02T13:31:45+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-11-02T13:31:45+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-11-02T13:30:38+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-11-02T13:30:38+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนกุดจิกวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-11-02T13:29:32+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนกุดจิกวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-11-02T13:29:32+07:00
Go to Top