ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างอาคารพยาบาล โรงเรียนพระทองคำวิทยา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

2021-10-16T14:28:58+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างอาคารพยาบาล โรงเรียนพระทองคำวิทยา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา2021-10-16T14:28:58+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.07306 แยกทางหลวง 2017 – บ้านหนองทองคำ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2021-09-30T14:43:34+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.07306 แยกทางหลวง 2017 – บ้านหนองทองคำ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2021-09-30T14:43:34+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการเช่าสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-09-27T14:28:52+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการเช่าสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-09-27T14:28:52+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการถนน(อบจ.นม.07306) แยกทางหลวง 2017 – บ้านหนองทองคำ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2021-09-23T16:19:01+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการถนน(อบจ.นม.07306) แยกทางหลวง 2017 – บ้านหนองทองคำ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2021-09-23T16:19:01+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการถนน(อบจ.นม.03201) บ้านสระประทีป – บ้านหนองกก อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2021-09-23T16:18:10+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการถนน(อบจ.นม.03201) บ้านสระประทีป – บ้านหนองกก อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2021-09-23T16:18:10+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการถนน(อบจ.นม.15205) สายเมนที่ 5 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2021-09-23T16:17:26+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการถนน(อบจ.นม.15205) สายเมนที่ 5 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2021-09-23T16:17:26+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการถนน(อบจ.นม.22303) บ้านซับตะคร้อ – บ้านท่าตะแบก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2021-09-23T16:16:44+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการถนน(อบจ.นม.22303) บ้านซับตะคร้อ – บ้านท่าตะแบก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2021-09-23T16:16:44+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการถนน(อบจ.นใ.19101) บ้านหนองกระโดน – บ้านหนองม่วง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2021-09-23T16:15:49+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการถนน(อบจ.นใ.19101) บ้านหนองกระโดน – บ้านหนองม่วง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2021-09-23T16:15:49+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหว้า(บ้านนางภควดี โหมดนอก – เขตบ้านฝาผนัง) หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2021-09-23T16:14:57+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหว้า(บ้านนางภควดี โหมดนอก – เขตบ้านฝาผนัง) หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2021-09-23T16:14:57+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย เชื่อม บ้านหนองเฒ่า(เขตตำบลโคกสะอาด) จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2021-09-23T16:12:20+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย เชื่อม บ้านหนองเฒ่า(เขตตำบลโคกสะอาด) จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2021-09-23T16:12:20+07:00
Go to Top