ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหินดาด – ค่ายทะยิง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา(บ้านโกรกลึก ตำบลตะเคียน กม.2171 แยกทางหลวงหมายเลข 201 – บ้านโคกกระพี้ทอง ตำบลหินดาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-01-06T18:26:54+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหินดาด – ค่ายทะยิง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา(บ้านโกรกลึก ตำบลตะเคียน กม.2171 แยกทางหลวงหมายเลข 201 – บ้านโคกกระพี้ทอง ตำบลหินดาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-01-06T18:26:54+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.09301 บ้านหนองกระสังข์ – บ้านโนนตากลาง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-01-05T23:12:42+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.09301 บ้านหนองกระสังข์ – บ้านโนนตากลาง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-01-05T23:12:42+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนน สายบ้านวังโพธิ์ หมุ่ที่ 2 ตำบลวังโพธิ์ – เขตบ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

2022-01-05T23:10:49+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนน สายบ้านวังโพธิ์ หมุ่ที่ 2 ตำบลวังโพธิ์ – เขตบ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา2022-01-05T23:10:49+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเข็ม หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านปรางค์ เชื่อม บ้านครีมม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-01-05T23:08:35+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเข็ม หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านปรางค์ เชื่อม บ้านครีมม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-01-05T23:08:35+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.12202 บ้านดอนคนทา – บ้านหนองหว้า อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-05T23:06:09+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.12202 บ้านดอนคนทา – บ้านหนองหว้า อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-01-05T23:06:09+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.10206 มิตรภาพ – บ้านหนองโจด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-01-05T23:03:22+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.10206 มิตรภาพ – บ้านหนองโจด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-01-05T23:03:22+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.10204 บ.กลึง – บ.หนองสะแก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-01-05T23:00:57+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.10204 บ.กลึง – บ.หนองสะแก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-01-05T23:00:57+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.08306 บ้านตะเคียนใหญ่ – บ้านปราสาท อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-01-05T22:58:31+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.08306 บ้านตะเคียนใหญ่ – บ้านปราสาท อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-01-05T22:58:31+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.04306 บ.ตะโก – บ.ช่อระกา อ.คง จ.นครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-01-05T22:56:15+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.04306 บ.ตะโก – บ.ช่อระกา อ.คง จ.นครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-01-05T22:56:15+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราว 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

2022-01-05T22:53:32+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราว 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา2022-01-05T22:53:32+07:00
Go to Top