ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๓๐๒ ช่วงบ้านโนนพิมาน หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-23T13:26:15+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๓๐๒ ช่วงบ้านโนนพิมาน หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-23T13:26:15+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.๑๓๓๐๗ บ้านบึงกระโดน-บ้านดอนยาว อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-23T13:23:54+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.๑๓๓๐๗ บ้านบึงกระโดน-บ้านดอนยาว อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-23T13:23:54+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๒๑๘) บ้านสะพานหิน-มหาวิทยาลัยสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-23T13:22:06+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๒๑๘) บ้านสะพานหิน-มหาวิทยาลัยสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-23T13:22:06+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.๑๑๒๐๒ ขามสะแกแสง-บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-23T10:53:26+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.๑๑๒๐๒ ขามสะแกแสง-บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-23T10:53:26+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านละหลอด หมู่ที่ ๓ ตำบลธารละหลอด เชื่อม บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-23T10:01:26+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านละหลอด หมู่ที่ ๓ ตำบลธารละหลอด เชื่อม บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-23T10:01:26+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.๑๕๑๐๑ สายเมนที่ ๓ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-22T14:41:10+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.๑๕๑๐๑ สายเมนที่ ๓ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-22T14:41:10+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๓๒๒๐๒) บ้านโนนหมัน-บ้านมะดัน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-22T14:37:52+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๓๒๒๐๒) บ้านโนนหมัน-บ้านมะดัน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-22T14:37:52+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.๐๑๒๑๐ บ้านนากลาง-บ้านโป่งแมลงวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-22T10:40:44+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.๐๑๒๑๐ บ้านนากลาง-บ้านโป่งแมลงวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-22T10:40:44+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ คสล.บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๗ ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี (ซอยนายวิชิต ศรีประสิทธิ์) เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ บ้านเจริญผล ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-22T10:07:58+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ คสล.บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๗ ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี (ซอยนายวิชิต ศรีประสิทธิ์) เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ บ้านเจริญผล ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-22T10:07:58+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.๑๑๒๐๑ สุขาภิบาลขามสะแกแสง-บ้านห้วย หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-22T09:48:01+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.๑๑๒๐๑ สุขาภิบาลขามสะแกแสง-บ้านห้วย หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-22T09:48:01+07:00
Go to Top