ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่เสี่ยง รวมค่าติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 32 อำเภอ ประจำปี 2565 ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ในจังหวัดนครราชสีมา ในจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-11-30T15:09:30+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่เสี่ยง รวมค่าติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 32 อำเภอ ประจำปี 2565 ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ในจังหวัดนครราชสีมา ในจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-11-30T15:09:30+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนปรางค์ทองคำวิทยา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-11-30T11:09:20+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนปรางค์ทองคำวิทยา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-11-30T11:09:20+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-11-29T12:51:22+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-11-29T12:51:22+07:00

โรงเรียนครบุรี ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนครบุรี โดยวิธีประมูล

2022-11-28T10:53:29+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนครบุรี ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนครบุรี โดยวิธีประมูล2022-11-28T10:53:29+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเมืองยางศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-11-24T10:07:27+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเมืองยางศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-11-24T10:07:27+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนสองครพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-11-23T15:17:03+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนสองครพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-11-23T15:17:03+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย(ตอกเสาเข็ม) ดรงเรียนกุดจิกวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-11-22T11:26:45+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย(ตอกเสาเข็ม) ดรงเรียนกุดจิกวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-11-22T11:26:45+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงกากร่อสร้างอาคารเรียน คสล.3ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-11-22T09:44:52+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงกากร่อสร้างอาคารเรียน คสล.3ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-11-22T09:44:52+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-11-16T13:28:18+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-11-16T13:28:18+07:00

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-11-15T14:12:29+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-11-15T14:12:29+07:00
Go to Top