ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานตามโครงการศิลปะและอาหารโคราช (Art and food KORAT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-08T15:40:25+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานตามโครงการศิลปะและอาหารโคราช (Art and food KORAT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-08T15:40:25+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านนกออก หมู่ที่ 10 ตำบลนกออก เชื่อม สี่แยกป้อมตำรวจ บ้านนางเหริญ หมู่ที่ 6 ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-08T15:32:38+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านนกออก หมู่ที่ 10 ตำบลนกออก เชื่อม สี่แยกป้อมตำรวจ บ้านนางเหริญ หมู่ที่ 6 ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-08T15:32:38+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน (อบจ.นม.14203) บ้านโคกศิลา-บ้านหัน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-08T10:27:07+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน (อบจ.นม.14203) บ้านโคกศิลา-บ้านหัน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-08T10:27:07+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางรีไซกิ้ง จากบ้านจันดุม หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่ เชื่อมต่อ บ้านบิง หมู่ที่ 5 ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-08T09:58:05+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางรีไซกิ้ง จากบ้านจันดุม หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่ เชื่อมต่อ บ้านบิง หมู่ที่ 5 ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-08T09:58:05+07:00

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01315) บ้านโคกกรวด-บ้านหนองนมนาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-05T11:17:35+07:00

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01315) บ้านโคกกรวด-บ้านหนองนมนาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-05T11:17:35+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-04T15:18:34+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-04T15:18:34+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คิกคอนกรีต สายเชื่อมทางหลวงหมายเลข 226 บ้านกรูด หมู่ที่ 8 ตำบลช้างท้อง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมต่อ ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-04T15:16:51+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คิกคอนกรีต สายเชื่อมทางหลวงหมายเลข 226 บ้านกรูด หมู่ที่ 8 ตำบลช้างท้อง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมต่อ ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-04T15:16:51+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำ ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้นผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-04T15:06:31+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำ ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้นผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-04T15:06:31+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-04T15:03:23+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-04T15:03:23+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.18009) สายยุทธศาสตร์บ้านกุดจิก – บ้านนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-04T14:58:55+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.18009) สายยุทธศาสตร์บ้านกุดจิก – บ้านนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-04T14:58:55+07:00
Go to Top