ประกาศประกวดราคา

Homeประกาศประกวดราคา

โรงเรียนบัวใหญ่ ประกาศให้เช่าทรัพย์สินประเภทร้านถ่ายเอกสาร ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล

2021-04-26T23:33:08+07:00

โรงเรียนบัวใหญ่ ประกาศให้เช่าทรัพย์สินประเภทร้านถ่ายเอกสาร ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล2021-04-26T23:33:08+07:00

โรงเรียนบัวใหญ่ ประกาศให้เช่าทรัพย์สินประเภทซุ้มน้ำดื่ม ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล

2021-04-26T23:31:38+07:00

โรงเรียนบัวใหญ่ ประกาศให้เช่าทรัพย์สินประเภทซุ้มน้ำดื่ม ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล2021-04-26T23:31:38+07:00

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โดยวิธีประมูล

2021-04-21T17:21:15+07:00

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โดยวิธีประมูล2021-04-21T17:21:15+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำพะเนียง หมู่ที่ 7 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง เชื่อม บ้านโนนมะเหลื่อม ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-04-20T22:54:59+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำพะเนียง หมู่ที่ 7 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง เชื่อม บ้านโนนมะเหลื่อม ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-04-20T22:54:59+07:00

โรงเรียนหินดาดวิทยา ประกาศให้เช่าที่ดิน ที่ตั้งในโรงเรียนหินดาดวิทยา โดยวิธีประมูล

2021-04-20T22:09:27+07:00

โรงเรียนหินดาดวิทยา ประกาศให้เช่าที่ดิน ที่ตั้งในโรงเรียนหินดาดวิทยา โดยวิธีประมูล2021-04-20T22:09:27+07:00

โรงเรียนหินดาด ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนหินดาดวิทยา โดยวิธีประมูล

2021-04-20T22:07:58+07:00

โรงเรียนหินดาด ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนหินดาดวิทยา โดยวิธีประมูล2021-04-20T22:07:58+07:00

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ครู สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-04-16T22:22:26+07:00

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ครู สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-04-16T22:22:26+07:00

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ครู สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-04-16T14:23:22+07:00

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ครู สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-04-16T14:23:22+07:00

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.นม.17309 บ้านหนองหว้า – บ้านหนองขาม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-03-23T21:42:59+07:00

– ร่าง – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.นม.17309 บ้านหนองหว้า – บ้านหนองขาม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-03-23T21:42:59+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in Place Recycling ถนน อบจ.นม.08306 บ้านตะเคียนใหญ่ – บ้านปราสาท อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-03-23T21:40:14+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in Place Recycling ถนน อบจ.นม.08306 บ้านตะเคียนใหญ่ – บ้านปราสาท อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-03-23T21:40:14+07:00
Go to Top