ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋า ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-30T21:36:11+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋า ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-30T21:36:11+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-30T15:29:06+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-30T15:29:06+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไปต่อคัน จำนวน 2 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-30T13:44:18+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไปต่อคัน จำนวน 2 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-30T13:44:18+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.22204) บ้านใหม่อุดม – บ้านพระ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-11-30T11:05:22+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.22204) บ้านใหม่อุดม – บ้านพระ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-11-30T11:05:22+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.15206) บ้านเมืองที – บ้านธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-11-30T11:02:54+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.15206) บ้านเมืองที – บ้านธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-11-30T11:02:54+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมกรณีชำรุดเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก โรงเรียนบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-30T10:59:51+07:00

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมกรณีชำรุดเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก โรงเรียนบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-30T10:59:51+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผ่านสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-30T10:55:01+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผ่านสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-30T10:55:01+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ(กองการเจ้าหน้าที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-29T13:06:44+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ(กองการเจ้าหน้าที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-29T13:06:44+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลบำรุงรัษาพื้นที่บริเวณสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-29T13:03:51+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลบำรุงรัษาพื้นที่บริเวณสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-29T13:03:51+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสำเนาพร้อมประกอบเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดทำสำเนาประกอบเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-29T13:02:02+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสำเนาพร้อมประกอบเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดทำสำเนาประกอบเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-11-29T13:02:02+07:00
Go to Top