ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนคลอดไผ่วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-08T15:38:12+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนคลอดไผ่วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-08-08T15:38:12+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน (อบจ.นม.02306) บ้านซับระวิง-บ้านบ่อลิง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-08T15:35:44+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน (อบจ.นม.02306) บ้านซับระวิง-บ้านบ่อลิง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-08T15:35:44+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินสระน้ำ โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-08T10:28:53+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินสระน้ำ โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-08-08T10:28:53+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เชื่อมต่อโรงอาหาร) โรงเรียนคลองไผ่วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-08T10:08:42+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เชื่อมต่อโรงอาหาร) โรงเรียนคลองไผ่วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-08-08T10:08:42+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยาง สายหนองม่วง หมู่ที่ 5 เชื่อม บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ เชื่อมตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-08T10:04:50+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยาง สายหนองม่วง หมู่ที่ 5 เชื่อม บ้านโกรกกระหาด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ เชื่อมตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-08T10:04:50+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน (อบจ.นม.10310)บ้านบิง-บ้านจันดุม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-05T11:36:35+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน (อบจ.นม.10310)บ้านบิง-บ้านจันดุม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-05T11:36:35+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทาสีอาคารเรียน 3 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-05T11:34:15+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทาสีอาคารเรียน 3 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-08-05T11:34:15+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน (อบจ.นม.01314) บ้านขี้ตุ่น-บ้านหนองสมอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-05T11:29:04+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน (อบจ.นม.01314) บ้านขี้ตุ่น-บ้านหนองสมอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-05T11:29:04+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแปรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแปรง เชื่อมบ้านหัวนา ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-04T14:42:09+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแปรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแปรง เชื่อมบ้านหัวนา ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-04T14:42:09+07:00
Go to Top