ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-23T13:18:06+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-23T13:18:06+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำครู อาคารเรียน ๒ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-23T13:16:14+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำครู อาคารเรียน ๒ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-23T13:16:14+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เจาะน้ำบาดาล รถขุดเจาะบ่อบาดาล ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๘-๖๗๖๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-22T14:50:08+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เจาะน้ำบาดาล รถขุดเจาะบ่อบาดาล ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๘-๖๗๖๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-22T14:50:08+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานราชการสำนักช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-22T14:46:40+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานราชการสำนักช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-22T14:46:40+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนน อบจ.นม. 01201 บ้านบุ-บ้านลองตอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-22T11:22:39+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนน อบจ.นม. 01201 บ้านบุ-บ้านลองตอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-22T11:22:39+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนน ทช.นม.๓๑๒๖ (หน้าศาลย่า) บ้านสัมฤทธิ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย เชื่อม บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-22T10:38:02+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนน ทช.นม.๓๑๒๖ (หน้าศาลย่า) บ้านสัมฤทธิ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย เชื่อม บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-22T10:38:02+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 8 คันๆละ 868,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-20T16:01:05+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 8 คันๆละ 868,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-20T16:01:05+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหัวฟาน เชื่อมต่อเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-20T13:38:56+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหัวฟาน เชื่อมต่อเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-20T13:38:56+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตจากบ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพนทอง-บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-20T11:54:50+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตจากบ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพนทอง-บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-20T11:54:50+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนแบบ คสล ๒๑๖ (อาคาร ๒) โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-19T11:12:50+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนแบบ คสล ๒๑๖ (อาคาร ๒) โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-19T11:12:50+07:00
Go to Top