ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Homeประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน สำหรับโรงเรียนปราสาทวิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-04-21T21:25:42+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน สำหรับโรงเรียนปราสาทวิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-04-21T21:25:42+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโศกรวก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหญ้าขาว เชื่อม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-04-20T22:20:21+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโศกรวก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหญ้าขาว เชื่อม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-04-20T22:20:21+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากประตู 2 ถึงอาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-19T22:05:29+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากประตู 2 ถึงอาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-04-19T22:05:29+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11 สายหน้าวัดหนองหญ้าขาว ตำบลนิคมสร้างตนเอง เชื่อม บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-09T23:32:58+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11 สายหน้าวัดหนองหญ้าขาว ตำบลนิคมสร้างตนเอง เชื่อม บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-04-09T23:32:58+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้า ถางป่า ตัดต้นไม้ ข้างทาง ถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย อบจ.นม.32202 บ้านโนนหมัน – บ้านมะดัน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-09T23:18:15+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้า ถางป่า ตัดต้นไม้ ข้างทาง ถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย อบจ.นม.32202 บ้านโนนหมัน – บ้านมะดัน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-04-09T23:18:15+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้า ถางป่า ตัดต้นไม้ ข้างทาง ถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย อบจ.นม.07202 บ้านด่านเกวียน – บ้านกอก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-09T23:16:49+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้า ถางป่า ตัดต้นไม้ ข้างทาง ถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย อบจ.นม.07202 บ้านด่านเกวียน – บ้านกอก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-04-09T23:16:49+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตูม ไปบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-04-08T23:14:57+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตูม ไปบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-04-08T23:14:57+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก(หลังป้อมยามประตู 1) โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-08T18:44:23+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก(หลังป้อมยามประตู 1) โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-04-08T18:44:23+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน (จากประตู 2 ถึงอาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-07T23:36:26+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน (จากประตู 2 ถึงอาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-04-07T23:36:26+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ถนน อบจ.นม.12202 บ้านดอนคนทา – บ้านโคกกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-04-07T23:06:16+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ถนน อบจ.นม.12202 บ้านดอนคนทา – บ้านโคกกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-04-07T23:06:16+07:00
Go to Top