ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-07-30T16:17:42+07:00

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-07-30T16:17:42+07:00

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน

2021-01-04T15:56:20+07:00

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน2021-01-04T15:56:20+07:00

ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

2021-01-04T13:29:38+07:00

ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤศจิกายน 25632021-01-04T13:29:38+07:00

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ประกาศเปิดเผยราคากลาง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียน จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะคอมพิวเตอร์)

2020-12-23T11:18:33+07:00

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ประกาศเปิดเผยราคากลาง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียน จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะคอมพิวเตอร์)2020-12-23T11:18:33+07:00

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ประกาศเปิดเผยราคากลาง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียน จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์)

2020-12-23T11:15:44+07:00

โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ประกาศเปิดเผยราคากลาง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียน จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์)2020-12-23T11:15:44+07:00

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งภายในโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โดยวิธีประมูล

2020-12-07T12:41:20+07:00

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งภายในโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โดยวิธีประมูล2020-12-07T12:41:20+07:00

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ร้านถ่ายเอกสาร ที่ตั้งในโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โดยวิธีประมูล

2020-12-04T15:19:17+07:00

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ร้านถ่ายเอกสาร ที่ตั้งในโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โดยวิธีประมูล2020-12-04T15:19:17+07:00

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ตู้เติมเงินโทรศัพท์ ที่ตั้งในโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โดยวิธีประมูล

2020-12-04T15:18:04+07:00

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ตู้เติมเงินโทรศัพท์ ที่ตั้งในโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โดยวิธีประมูล2020-12-04T15:18:04+07:00
Go to Top