ประกาศประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ครั้งที่ 4)

2022-08-03T14:32:13+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ครั้งที่ 4)2022-08-03T14:32:13+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

2022-08-03T14:29:47+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 25652022-08-03T14:29:47+07:00

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2022-08-03T10:14:38+07:00

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652022-08-03T10:14:38+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-07-11T15:10:47+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-07-11T15:10:47+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-07-04T13:49:10+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-07-04T13:49:10+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2022-06-29T14:22:01+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652022-06-29T14:22:01+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอพระทองคำ ใหม่ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง

2022-07-04T13:48:50+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอพระทองคำ ใหม่ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง2022-07-04T13:48:50+07:00

ประกาศ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-06-22T11:19:47+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-06-22T11:19:47+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ อนุมัติบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2022-06-20T11:54:05+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ อนุมัติบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652022-06-20T11:54:05+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินวิสัยทัศน์และคุณสมบัติบุคคล การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

2022-06-15T14:52:57+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินวิสัยทัศน์และคุณสมบัติบุคคล การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร2022-06-15T14:52:57+07:00
Go to Top