โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนปราสาทวิทยาคม โดยวิธีประมูล

2022-04-25T11:11:58+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนปราสาทวิทยาคม โดยวิธีประมูล2022-04-25T11:11:58+07:00

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โดยวิธีประมูล

2022-04-25T10:56:08+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โดยวิธีประมูล2022-04-25T10:56:08+07:00

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โดยวิธีประมูล

2022-04-25T10:54:54+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โดยวิธีประมูล2022-04-25T10:54:54+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินวิสัยทัศน์และคุณสมบัติบุคคล การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

2022-04-26T09:25:01+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินวิสัยทัศน์และคุณสมบัติบุคคล การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร2022-04-26T09:25:01+07:00

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนช่องแมววิทยาคม โดยวิธีประมูล

2022-04-21T14:37:34+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนช่องแมววิทยาคม โดยวิธีประมูล2022-04-21T14:37:34+07:00

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งภายในโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม โดยวิธีประมูล

2022-04-21T09:39:35+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งภายในโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม โดยวิธีประมูล2022-04-21T09:39:35+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-04-12T14:38:13+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-04-12T14:38:13+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-04-12T14:36:58+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-04-12T14:36:58+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2564 ถึงมีนาคม 2565)

2022-04-12T11:19:35+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2564 ถึงมีนาคม 2565)2022-04-12T11:19:35+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-04-08T11:15:53+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-04-08T11:15:53+07:00
Go to Top