ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อบจ.นม

Homeประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อบจ.นม

ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-04-07T22:05:32+07:00

ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-04-07T22:05:32+07:00

ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-04-07T22:04:35+07:00

ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-04-07T22:04:35+07:00

ประกาศ แผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-03-31T22:25:42+07:00

ประกาศ แผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-03-31T22:25:42+07:00

ประกาศ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-03-31T22:13:53+07:00

ประกาศ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-03-31T22:13:53+07:00

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

2021-03-31T00:08:24+07:00

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ2021-03-31T00:08:24+07:00

ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

2021-03-25T17:33:51+07:00

ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25642021-03-25T17:33:51+07:00

ประกาศ ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งคนงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-03-22T19:08:08+07:00

ประกาศ ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งคนงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-03-22T19:08:08+07:00

ประกาศ ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ช่างปูน และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-03-16T22:24:57+07:00

ประกาศ ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ช่างปูน และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-03-16T22:24:57+07:00

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-03-16T20:26:00+07:00

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-03-16T20:26:00+07:00

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-03-15T19:21:33+07:00

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-03-15T19:21:33+07:00
Go to Top