ประกาศ อนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2021-10-09T00:20:06+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศ อนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-10-09T00:20:06+07:00

ประกาศ แก้ไขผลการประเมินบุคคล(สัมภาษณ์) การย้ายข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานบริหารสถานศึกษา กรณีเกษียณอายุราชการ (เฉพาะวิทยฐานะ)

2021-09-21T16:02:34+07:00

ประกาศ แก้ไขผลการประเมินบุคคล(สัมภาษณ์) การย้ายข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานบริหารสถานศึกษา กรณีเกษียณอายุราชการ (เฉพาะวิทยฐานะ)2021-09-21T16:02:34+07:00

– เปลี่ยนแปลง – ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม

2021-09-16T12:10:15+07:00

– เปลี่ยนแปลง – ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม2021-09-16T12:10:15+07:00

ประกาศ ผลการประเมินบุคคล(สัมภาษณ์) การย้ายข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สายงานบริหารสถานศึกษา กรณีเกษียณอายุราชการ

2021-09-15T19:02:36+07:00

ประกาศ ผลการประเมินบุคคล(สัมภาษณ์) การย้ายข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สายงานบริหารสถานศึกษา กรณีเกษียณอายุราชการ2021-09-15T19:02:36+07:00

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนแบบ 216 ก (อาคาร 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-08-31T16:26:01+07:00

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนแบบ 216 ก (อาคาร 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-08-31T16:26:01+07:00

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-07-30T16:17:42+07:00

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-07-30T16:17:42+07:00

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน

2021-01-04T15:56:20+07:00

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน2021-01-04T15:56:20+07:00

ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

2021-01-04T13:29:38+07:00

ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤศจิกายน 25632021-01-04T13:29:38+07:00
Go to Top