ประกาศประชาสัมพันธ์ คู่มือประสานแผนพัฒนาระหว้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-11-02T13:08:38+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ คู่มือประสานแผนพัฒนาระหว้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-11-02T13:08:38+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

2022-10-31T14:13:33+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 25652022-10-31T14:13:33+07:00

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-11-02T11:15:27+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-11-02T11:15:27+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-10-28T10:28:28+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-10-28T10:28:28+07:00

ประกาศ รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 12 เดือน)

2022-10-20T09:17:41+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศ รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 12 เดือน)2022-10-20T09:17:41+07:00

ประกาศ ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

2022-10-20T09:06:18+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศ ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.25652022-10-20T09:06:18+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2022-10-20T10:16:43+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652022-10-20T10:16:43+07:00

ประกาศ สรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครราชสีมา

2022-10-20T09:00:52+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศ สรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครราชสีมา2022-10-20T09:00:52+07:00

ประกาศ สรรหาบุคคลเพื่อการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน จังหวัดนครราชสีมา

2022-10-20T08:58:11+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศ สรรหาบุคคลเพื่อการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน จังหวัดนครราชสีมา2022-10-20T08:58:11+07:00

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน พ.ศ.2560

2022-10-17T14:57:12+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<< >>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน พ.ศ.25602022-10-17T14:57:12+07:00
Go to Top