ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ

2021-09-20T11:31:19+07:00

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ2021-09-20T11:31:19+07:00

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 7 โครงการ

2021-09-17T19:41:52+07:00

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 7 โครงการ2021-09-17T19:41:52+07:00

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการเพิ่มแสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Cell) โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-16T15:33:48+07:00

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการเพิ่มแสงสวา่งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Cell) โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา2021-09-16T15:33:48+07:00

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๒ คัน

2021-09-15T13:42:14+07:00

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๒ คัน2021-09-15T13:42:14+07:00

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน

2021-09-09T16:14:42+07:00

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาห้องสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน2021-09-09T16:14:42+07:00

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2021-09-08T16:22:52+07:00

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642021-09-08T16:22:52+07:00

โรงเรียนประทาย ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนประทาย

2021-08-27T20:03:41+07:00

โรงเรียนประทาย ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการติดตั้งระบบ Wi-Fi TOPOLOGY ระบบเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนประทาย2021-08-27T20:03:41+07:00
Go to Top