ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองลำแชะ จากสะพานท่ากลาง บ้านเฉลียงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเฉลียง เชื่อมต่อเขตติดต่อ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

2022-03-25T14:19:08+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองลำแชะ จากสะพานท่ากลาง บ้านเฉลียงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเฉลียง เชื่อมต่อเขตติดต่อ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ2022-03-25T14:19:08+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 528 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-24T13:04:31+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 528 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-03-24T13:04:31+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหินคลุก บ้านยางงามพัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลวังหมี เชื่อม บ้านวังขอน ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-22T11:49:50+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหินคลุก บ้านยางงามพัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลวังหมี เชื่อม บ้านวังขอน ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-03-22T11:49:50+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-03-18T15:52:21+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-03-18T15:52:21+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 สายวัดป่า ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ถึงบ้านบึงอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

2022-03-02T16:19:09+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 สายวัดป่า ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ถึงบ้านบึงอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา2022-03-02T16:19:09+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการถนน (อบจ.นม.10310) บ้านบิง-บ้านจันดุม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-02-02T14:16:22+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการถนน (อบจ.นม.10310) บ้านบิง-บ้านจันดุม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-02-02T14:16:22+07:00

เสียงกลองกระหึ่ม!!!เปิด “ตรุษจีนโคราช” ยิ่งใหญ่

2022-02-04T13:54:15+07:00

เสียงกลองกระหึ่ม!!!เปิด “ตรุษจีนโคราช” ยิ่งใหญ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา เวลา 18.30 น. ที่ลานโอเปร่า อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และบริเวณถนนจอมพล

เสียงกลองกระหึ่ม!!!เปิด “ตรุษจีนโคราช” ยิ่งใหญ่2022-02-04T13:54:15+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 5 ตำบลสุขไพบูลย์ จากไร่นางบุญถิน ไม้น้อย เชื่อม บ้านสระประทีป ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-02-02T09:51:18+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 5 ตำบลสุขไพบูลย์ จากไร่นางบุญถิน ไม้น้อย เชื่อม บ้านสระประทีป ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-02-02T09:51:18+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหลื่อม ถึง บ้านหนองกุงน้อย ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-01-26T14:06:12+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหลื่อม ถึง บ้านหนองกุงน้อย ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-01-26T14:06:12+07:00
Go to Top