Month: February 2021

อบจ.นม.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ ( Zero Waste School)

  #นายกหน่อย ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล #สร้างเมืองโคราช            วันที่  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564  เวลา  09.30 น. ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา…

สำนักการช่าง จัดบริการจุดคัดกรองป้องกัน โควิด-19 เข้มงวด

จุดตรวจและคัดกรอง covid-19 สำนักการช่างประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 #ประชาสัมพันธ์สำนักการช่างรายงาน