วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. นายธีระชัย เทพนอก ผู้อำนวยการสำนักการช่าง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ,หัวหน้าฝ่ายฯได้เข้าพบ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายนิกร โสมกลาง ที่ปรึกษานายกฯ ณ ห้องทำงานภายในสำนักการช่าง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกฯ ทั้งนี้ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายกฯยังได้กล่าวให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงาน ย้ำ!จะร่วมมือ ร่วมสร้างโคราชให้เป็นไปตามนโยบายของท่าน

One thought on “สำนักการช่างเข้าร่วมต้อนรับรองนายกฯ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *