#นายกหน่อย ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล
#สร้างเมืองโคราช
           วันที่  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564  เวลา  09.30 น. ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ ( Zero Waste School) ใน รร. อบจ.นม. ณ โรงแรมซิตี้ พาร์ค
#ประชาสัมพันธ์สำนักการช่างรายงาน
Cr.nasawanส่วนช่างสุขาภิบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *