วันที่  8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  เวลา  10.00 น.  ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายกฯและ นาย นิกร โสมกลาง ที่ปรึกษานายกฯ เดินทางไปยัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังบรรยายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สำหรับเป็นข้อมูลในการสนับสนุนการสร้างเส้นทางสัญจร ซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางระหว่าง อบต.หนองระเวียงและอบต.มะเริง ต่อไปในอนาคต สามารถเอื้อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี ในการนี้ ผศ.พงศ์ทร สาตรา รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการ มทร.อีสาน เป็นตัวแทน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน,นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักการช่าง,นายภิรมย์ วงษ์สุข ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน,นายคมกริช โมงขุนทด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป,นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง และนายช่างประจำโซน คอยให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล
#สร้างเมืองโคราช
#นายกหน่อย ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล
#ประชาสัมพันธ์สำนักการช่างรายงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *