ผลการดำเนินงาน

 

 

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงาน สำนักการช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

           ภาพถ่าย ถนนสาย อบจ.นม.01205 บ้านหนองพลวงใหญ่ – บ้านหนองบัวศาลา อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 7.833 กิโลเมตร ชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อตลอดสายทาง
          ภาพถ่าย ถนนสาย อบจ.นม.04306 บ้านตะโก – บ้านช่อระกา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6/8 เมตร ยาว 7.000 กิโลเมตร มีสภาพผิวจราจรชำรุดเสียหาย เป็นหลุมบ่อตลอดสายทาง
          ภาพถ่าย ถนนสาย อบจ.นม.07202 บ้านด่านเกวียน – บ้านกอก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 8.352 กิโลเมตร ถนนมีความชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ ระยะทาง 3.900 กิโลเมตร ต้องดำเนินการขุดรื้อบดอัด จำนวน 2 ช่วง
          1.ช่วง กม. ที่ 0+600 ถึง กม. ที่ 1+000 ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร
          2.ช่วง กม. ที่ 4+852 ถึง กม. ที่ 8+532 ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร
>>ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม<<