สำนักการช่าง จัดบริการจุดคัดกรองป้องกัน โควิด-19 เข้มงวด

จุดตรวจและคัดกรอง covid-19 สำนักการช่างประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 #ประชาสัมพันธ์สำนักการช่างรายงาน

นายก อบจ.นม. เยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังบรรยายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สำหรับเป็นข้อมูลในการสนับสนุนการสร้างเส้นทางสัญจร

          วันที่  8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  เวลา  10.00 น.  ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายกฯและ นาย…