สำนักการช่างเข้าร่วมต้อนรับรองนายกฯ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. นายธีระชัย เทพนอก ผู้อำนวยการสำนักการช่าง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ,หัวหน้าฝ่ายฯได้เข้าพบ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายนิกร โสมกลาง ที่ปรึกษานายกฯ ณ ห้องทำงานภายในสำนักการช่าง…