วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประชุมชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) พร้อมด้วย นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล รักษาการ ผอ.สำนักคลัง, นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง และนางนิภา แขนรัมย์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา ร่วมประชุมในครั้งนี้

By adminer

One thought on “ประชุมชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น