หน้าหลัก ฟอรั่ม สอบถามข้อมูลทั่วไป อุปกรณ์การเลือกตั้ง ตอบกลับไปยัง: อุปกรณ์การเลือกตั้ง

บริษัท สวยสมพล จำกัด
ผู้เยี่ยมชม
Post count: 6

ทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลิต หีบเหล็กและคูหาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ขนาดตามมาตรฐาน กกต. หากท่านต้องการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ทางบริษัทฯยินดีเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

โทร. 02 – 810 0088 081-721 6850 – 51 โทรสาร. 02 – 810 9479