กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมนวดแผนไทย ร่วมกับกลุ่ม/ชมรม นวดแผนไทย ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการนวดแผนไทย บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ เมื่อยล้า และสร้างความผ่อนคลาย, ให้บริการ การแพทย์ทางเลือกต่างๆ เช่น ฝังเข็ม ครอบแก้ว นวดทุยหนา รักษาอาการต่างๆ และเพื่อให้บริการน้ำดื่มสมุนไพร เพื่อสุขภาพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน

รูปภาพงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒

Facebook Comments