วิสัยทัศน์

บูรณาการงานสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

Integration for Health to quality of Life

ภาพจาก : https://www.theeleader.com/knowledge-update/thai-medical-is-drive-with-digital-health-care-service/